Season 2022/2023

-Diana Brandāo                 The National Ballet Moravian Silesian Theatre

-Maxence Devaux             Sacramento Ballet

-Isotta Sellari                      Grand Ballet Theatre Łódź 

-Matteo Ghidoli                  Finnish National Ballet

-Hokoru Akyiama               Klaipeda State Music Theatre


Season 2021/2022

- Sofia Sulpizi                       Miskolci Ballet Hungary

- Gianluca Bianconcini      Sacramento Ballet

- Giulio Refosco                   Opera Zanku Poland

- Ygraine Miller                    Ballet Preljocaj

- Ugo Frediani                       Sacramento Ballet


Season 2020/2021

- Luciano Ghidoli                 Finnish National Ballet