Saison 2022/2023

-Diana Brandāo                 The National Ballet Moravian Silesian Theatre

-Maxence Devaux             Sacramento Ballet

-Isotta Sellari                      Grand Ballet Theatre Łódź 

-Matteo Ghidoli                  Finnish National Ballet

-Hokoru Akyiama               Klaipeda State Music Theatre


Saison 2021/2022

- Sofia Sulpizi                         Miskolci Ballet Hungary

- Gianluca Bianconcini        Sacramento Ballet

- Giulio Refosco                     Opera Zanku Poland

- Ygraine Miller                      Ballet Preljocaj

- Ugo Frediani                         Sacramento Ballet


Saison 2020/2021

- Luciano Ghidoli                   Finnish National Ballet